Julia Ta, 2018,

mixed media 102 cm

Eyes

1.800,00 €Preis